(FOP) Martin Mrázko, IČO 17255597

Košická Polianka , 04441 Košická Polianka

Spisová značka, typ konania:
7K/202/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jozef Vanca
Správca:
Stav konania:
05.09.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
30.11.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
05.09.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
SR- Daňové riad. SR - B.Bystrica, DÚ Košice V., IČO 0000000000, Južná trieda č. 8 , 04199 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--