(FOP) Martin Mrázko, IČO 17255597

Košická Polianka , 04441 Košická Polianka

Spisová značka, typ konania:
7K/202/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zdenka Kohútová
Správca:
Stav konania:
05.09.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
30.11.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
05.09.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Mrázko Martin, Košická Polianka 119 , 04441 Košická Polianka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--