Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/6/2022

(FO) Laczová Priška (03.11.1951)

Hlavná ulica 87/29 , 07634 Ladmovce

Spisová značka, typ konania:
26OdS/6/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 22.12.2022
Stav konania:
22.12.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
07.02.2023 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 100.00%
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
30.11.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
22.12.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Laczová Priška, Hlavná ulica 87/29 , 07634 Ladmovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie