(PO) Limba - Skalka, spol. s r.o., IČO 31589821

Veternícka 117/19, 96701 Kremnica

Spisová značka, typ konania:
2K/70/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
22.12.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.09.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.10.2016 - Začaté konkurzné konanie
22.12.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Limba - Skalka, spol. s r.o., IČO 31589821, Veternícka 117/19, 96701 Kremnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--