(PO) Podielnícke poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bracovciach, IČO 00197173

Bracovce , 07205 Bracovce

Spisová značka, typ konania:
7K/263/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Rastislav Pella
Správca:
Stav konania:
08.08.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
08.08.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--