Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Spisová značka, typ konania:
23R/1/2022, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
03.02.2023 - Povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
06.12.2022 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
28.12.2022 - Začaté reštrukturalizačné konanie
03.02.2023 - Povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 03.02.2023
do 03.03.2023
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885, Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovensko
Lehoty:
06.03.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.04.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
12.04.2023 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 074 614,28 €
Typ konania podľa územnej platnosti:
--