(FOP) Jaroslav Čonka - FY Zámočníctvo - kovo, IČO 34898832

Boženy Nemcovej 31, 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
7K/269/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
23.06.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
23.06.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
SR- Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, IČO 00000000, Námestie Slobody 968 , 09330 Vranov nad Topľou 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--