Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-29R/1/2021

(PO) AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o., IČO 36671380

Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-29R/1/2021, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 17.12.2022
Stav konania:
17.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
17.12.2022 - Začaté konkurzné konanie
17.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o., IČO 47244488, Žižkova 4E, 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
02.01.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
31.01.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.03.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
04.04.2023 Utorok
Schôdza veriteľov
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 4 330 404,38 € , majetok v hodnote 1 347 880,09 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--