(PO) SH ELEKTRO, s. r. o., IČO 36842869

Staškov 606, 02353 Staškov

Spisová značka, typ konania:
3K/40/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
20.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.12.2022 - Začaté konkurzné konanie
20.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 20.05.2023
do 20.09.2023
od 11.03.2023
do 19.05.2023
Navrhovatelia:
Kostolná Mária, JUDr., Mudroňova 1191/5 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 255 812,02 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie