Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/7/2022

(FO) Kuruczová Aranka (06.05.1982)

Ulica ONCSA 182, 07652 Malý Horeš

Spisová značka, typ konania:
43OdK/7/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Stav konania:
20.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kuruczová Aranka, Ulica ONCSA 182, 07652 Malý Horeš, Slovensko
Lehoty:
04.01.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.02.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.02.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.02.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.03.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 4 625,04 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie