Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/127/2022

(FO) Mitaš Jozef (24.03.1976)

Predmier 196 , 02354 Turzovka

Spisová značka, typ konania:
3OdK/127/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
08.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.12.2022
do 07.11.2023
Navrhovatelia:
Mitaš Jozef, Predmier 196 , 02354 Turzovka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie