(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

Spisová značka, typ konania:
25K/38/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
--
Stav konania:
29.04.2017 - Zastavené konkurzné konanie, inak
História stavov konania:
03.10.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.10.2016 - Začaté konkurzné konanie
29.04.2017 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321, Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--