Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/9/2022

(FO) Hugyec Anna (18.05.1969)

Adyho 199/4 , Čata

Spisová značka, typ konania:
28OdS/9/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
--
Stav konania:
20.11.2023 - Ukončené konanie, určený splátkový kalendár, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
História stavov konania:
13.12.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
22.12.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
20.11.2023 - Ukončené konanie
História správcov:
od 15.12.2022
do 17.11.2023
Navrhovatelia:
Hugyec Anna, Adyho 199/4 , Čata, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie