Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/362/2022

(FO) Demeter Bohuš (03.10.1994)

Vihorlatská 93, 06783 Kamenica nad Cirochou

Spisová značka, typ konania:
2OdK/362/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 05.01.2023
Stav konania:
05.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Demeter Bohuš, Vihorlatská 93, 06783 Kamenica nad Cirochou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie