Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/314/2022

(FO) Galbová Irena (04.08.1981)

Malé Leváre 386 , 90874 Malé Leváre

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/314/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Stav konania:
11.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 07.02.2023
do 10.05.2023
Navrhovatelia:
Galbová Irena, Malé Leváre 386 , 90874 Malé Leváre, Slovensko
Lehoty:
24.03.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.04.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.04.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie