Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/315/2022

(FO) Horváthová Zuzana (04.09.1977)

Mierové Námestie 8 , 90301 Senec

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/315/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
02.02.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.02.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horváthová Zuzana, Mierové Námestie 8 , 90301 Senec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--