Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/17/2022

(FO) Macková Darina (29.10.1974)

Richnava 90 , 05351 Richnava

Spisová značka, typ konania:
43OdK/17/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Stav konania:
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Macková Darina, Richnava 90 , 05351 Richnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 891,55 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie