Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/131/2022

(FO) Majer Marian (29.08.1968)

Malý Rím 377, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
1OdK/131/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 29.12.2022
Stav konania:
18.03.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.12.2022 - Vyhlásený konkurz
18.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Majer Marian, Malý Rím 377, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Lehoty:
13.01.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
13.02.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.02.2023 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.02.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.03.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
396,28 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
94 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
79 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--