Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/356/2022

(FO) Šulák Ivan (09.04.1967)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
36OdK/356/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
17.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šulák Ivan, , 92001 Hlohovec, Slovensko
Lehoty:
01.02.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.03.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.03.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.03.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.04.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 19 593,64 € , majetok v hodnote 3 350,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1 104,15 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie