Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-6K/53/2016

(FO) Zsóri Gabriel (25.10.1972)

Lipová 2298, 90028 Ivanka pri Dunaji

Spisová značka, typ konania:
B1-6K/53/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
10.12.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.10.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.11.2016 - Začaté konkurzné konanie
10.12.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.12.2016
do 10.04.2017
Navrhovatelia:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO 35724803, Pajštúnska 5, 85102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
24.01.2017 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.02.2017 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
08.02.2017 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.02.2017 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
24.08.2023 Štvrtok
Schôdza veriteľov
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 991 883,01 € , majetok v hodnote 331 906,60 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 61 052,75 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--