Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/560/2022

(FO) Čech Jaroslav (16.01.1986)

Frička 75, 08602 Frička

Spisová značka, typ konania:
3OdK/560/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 11.01.2023
Stav konania:
11.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čech Jaroslav, 75, 08602 Frička, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie