Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/320/2022

(FO) Grebečiová Anna (06.09.1960)

Saratovská 3203/2 , 84102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/320/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.02.2023
do 26.06.2023
Navrhovatelia:
Grebečiová Anna, Saratovská 3203/2 , 84102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
27.03.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.04.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
26.04.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie