Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/65/2022

(PO) KLASIK GROUP Slovakia s. r. o., IČO 52260071

Tomášovská 2, 90046 Most pri Bratislave

Spisová značka, typ konania:
B1-27K/65/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 24.01.2023
Stav konania:
24.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
KLASIK GROUP Slovakia s. r. o., IČO 52260071, Tomášovská 2, 90046 Most pri Bratislave, Slovensko
Lehoty:
08.02.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.03.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.03.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.03.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.04.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 10 816,40 € , majetok v hodnote 51 289,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie