Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31K/66/2022

(PO) FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656

Račianska 31, 83102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-31K/66/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656, Račianska 31, 83102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
10.02.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
13.03.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.03.2023 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.03.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.04.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 190 075,87 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 4 789,90 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--