Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/488/2022

(FO) Fekiač Jozef (18.06.1961)

Kalvárska 269, 97663 Predajná

Spisová značka, typ konania:
2OdK/488/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 17.01.2023
Stav konania:
17.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fekiač Jozef, Kalvárska 269, 97663 Predajná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie