Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/135/2022

(FO) Hulínová Patrícia (16.01.1990)

Námestie sv. Jána Bosca 371, 01004 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9OdK/135/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
od 10.01.2023
Stav konania:
18.03.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.01.2023 - Vyhlásený konkurz
18.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hulínová Patrícia, Námestie sv. Jána Bosca 371, 01004 Žilina, Slovensko
Lehoty:
25.01.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.02.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.03.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.03.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.03.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
7 173,63 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
87 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
67 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--