Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/2/2023

(PO) ELECTRIK, s.r.o., IČO 35843063

Mlynské nivy 54, 82109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-27K/2/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
16.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.01.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.02.2023 - Začaté konkurzné konanie
16.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.02.2023
do 12.07.2023
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
03.03.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.04.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.04.2023 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.04.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.05.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 460 358,26 € , majetok v hodnote 481 477,37 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 14 305,94 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie