Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/20/2023

(FO) Vlačuha Roman (07.10.1998)

Hontianske Tesáre , 96268 Hontianske Tesáre

Spisová značka, typ konania:
6OdK/20/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Správca:
Stav konania:
22.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.01.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.02.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vlačuha Roman, , 96268 Hontianske Tesáre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie