Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/2/2023

(FO) Forróová Ildikó (01.02.1982)

Vrbová nad Váhom 46 , 94665 Vrbová nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
32OdS/2/2023, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
Stav konania:
10.07.2023 - Ukončené konanie, určený splátkový kalendár, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
História stavov konania:
08.02.2023 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
18.02.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
10.07.2023 - Ukončené konanie
Navrhovatelia:
Forróová Ildikó, Vrbová nad Váhom 46 , 94665 Vrbová nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
04.04.2023 Utorok
45 dňová lehota na predloženie Návrhu Splátkového kalendára
22.06.2023 Štvrtok
90 dňová lehota na podanie námietky
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie