(FO) Ajdarovič Selim (05.02.1964)

Sládkovičova 1780, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
10K/2/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
od 18.03.2023
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ajdarovič Selim, Sládkovičova 1780, 92601 Sereď, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--