(FO) Ajdarovič Selim (05.02.1964)

Sládkovičova 1780, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
10K/2/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
od 18.03.2023
Stav konania:
11.01.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
11.01.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
VGD Recovery k.s., IČO 53353943, Krajinská 32, 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie