Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/2/2023

(FO) Murgašová Zuzana (08.05.1980)

Krásno nad Kysucou 416 , 02302 Krásno nad Kysucou

Spisová značka, typ konania:
3OdK/2/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
21.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.02.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Murgašová Zuzana, Krásno nad Kysucou 416 , 02302 Krásno nad Kysucou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--