(PO) AT PRIMA, s. r. o., IČO 47400854

Panónska cesta 21, 85104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/55/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
10.01.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.10.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
10.01.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.01.2017
do 03.07.2017
Navrhovatelia:
Studio Legale, s.r.o., IČO , Mostová 2 , 81102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
13.10.2017 Piatok
koniec lehoty na ponuky AT PRIMA
15.10.2017 Nedeľa
výpis pohľadávok proti podstate
26.11.2017 Nedeľa
AT PRIMA
26.02.2018 Pondelok
AT PRIMA
27.06.2018 Streda
AT PRIMA správa o činnosti správcu - veriteľskému výboru-súdu
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 793 960,08 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 129 521,28 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--