(FOP) Vladislav Kochan, IČO 41615603

Piliarska 8, 97652 Čierny Balog

Spisová značka, typ konania:
1K/39/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
Stav konania:
14.09.2009 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.12.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.09.2009 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vladislav Kochan (41615603) , Piliarska 8, 97652 Čierny Balog, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--