Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/9/2023

(FO) Baláž Patrik (26.02.1997)

Uhrovecká 48, 02061 Lednické Rovne

Spisová značka, typ konania:
40OdK/9/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
08.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2023 - Vyhlásený konkurz
08.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Patrik, Uhrovecká 48, 02061 Lednické Rovne, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
16 279,34 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
122 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
104 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie