Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/54/2023

(FO) Mutiš Peter (10.03.1978)

Krčulova 1199, 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
6OdK/54/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Stav konania:
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mutiš Peter, Krčulova 1199, 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie