(FO) Heľo Ján (11.08.1968)

Dolný Vadičov 1, 02345 Dolný Vadičov

Spisová značka, typ konania:
6K/19/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
24.03.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.10.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.03.2017 - Začaté konkurzné konanie
24.03.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.06.2019
do 02.10.2023
od 24.03.2017
do 11.06.2019
Navrhovatelia:
Jantošková Viera, Trnavská 1358/19 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--