Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/2/2023

(FO) Nemrava Roland, Bc. (24.02.1989)

Považská 2847/19 , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
28OdS/2/2023, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
04.09.2023 - Ukončené konanie, určený splátkový kalendár, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
História stavov konania:
16.02.2023 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
09.03.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
04.09.2023 - Ukončené konanie
Navrhovatelia:
Nemrava Roland, Bc., Považská 2847/19 , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
24.04.2023 Pondelok
45 dňová lehota na predloženie návrhu Splátkového kalendára
06.07.2023 Štvrtok
90 dňová lehota na podanie námietok
31.07.2023 Pondelok
Určenie splátkového kalendára
31.08.2023 Štvrtok
Určenie splátkového kalendára OS Nitra
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie