Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/24/2023

(FO) Dunková Anna (25.11.1986)

Slovenská Ves 400 , 05902 Slovenská Ves

Spisová značka, typ konania:
2OdK/24/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dunková Anna, Slovenská Ves 400 , 05902 Slovenská Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--