Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/29/2023

(FO) Száraz Tomáš (30.01.1995)

Diakovce 1071, 92581 Diakovce

Spisová značka, typ konania:
60OdK/29/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
06.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.03.2023
do 05.09.2023
Navrhovatelia:
Száraz Tomáš, 1071, 92581 Diakovce, Slovensko
Lehoty:
27.03.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.04.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.05.2023 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.05.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.05.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 7 527,85 € , majetok v hodnote 403,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 154,71 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie