(FO) Múčka Karol (23.11.1989)

Vajnorská 10617, 92041 Bratislava-Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
3K/7/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Insolvency Management Group, k. s., IČO 51067820, Rudnayovo námestie 1, 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 4 265,75 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 57,70 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--