(FO) Dorotková Michaela (07.04.1994)

Pračanská 10505, 95061 Bratislava-Vajnory

Spisová značka, typ konania:
3K/8/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 01.04.2023
Stav konania:
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., IČO 36869678, Námestie SNP 17, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie