Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/43/2023

(FO) Mendel Vladimír (09.04.1988)

Okružná 160/2 , 99102 Dolná Strehová

Spisová značka, typ konania:
7OdK/43/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
04.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mendel Vladimír, Okružná 160/2 , 99102 Dolná Strehová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie