Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/47/2023

(FO) Bartoš Ľudovít (30.08.1992)

Zvonová 884, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
7OdK/47/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
04.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartoš Ľudovít, Zvonová 884, 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 10 383,47 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie