Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/34/2023

(FO) Bartko Viktor (06.01.1997)

Breznica 266 , 09101 Breznica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/34/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartko Viktor, Breznica 266 , 09101 Breznica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--