(PO) FORTUS s.r.o., IČO 36038105

Uľanská cesta 4, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2K/83/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
14.04.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.11.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
14.04.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.02.2017
do 13.04.2017
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--