Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31K/9/2023

(PO) INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRADING, s. r. o., IČO 48263265

Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-31K/9/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 28.07.2023
Stav konania:
28.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.03.2023 - Začaté konkurzné konanie
28.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 26.05.2023
do 27.07.2023
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 21 774,80 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 2 404,40 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie