Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/28/2023

(FO) Horváth Aladár (01.11.1964)

Teplička 186 , 05201 Teplička

Spisová značka, typ konania:
43OdK/28/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horváth Aladár, Teplička 186 , 05201 Teplička, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie