Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/29/2023

(FO) Žiga Anton (30.10.1978)

Bystrany 229, 05362 Bystrany

Spisová značka, typ konania:
43OdK/29/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žiga Anton, 229, 05362 Bystrany, Slovensko
Lehoty:
03.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.05.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.05.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.05.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.06.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie