Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/29/2023

(FO) Žiga Anton (30.10.1978)

Bystrany 229 , 05362 Bystrany

Spisová značka, typ konania:
43OdK/29/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žiga Anton, Bystrany 229 , 05362 Bystrany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie