Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/30/2023

(FO) Koščáková Anna (05.10.1968)

Kecerovské Kostoľany 55 , 04447 Kecerovce

Spisová značka, typ konania:
43OdK/30/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Koščáková Anna, Kecerovské Kostoľany 55 , 04447 Kecerovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie